آشنایی با اصطلاحات حقوقی ایران 2

آشنایی با اصطلاحات حقوقی ایران 2 :

در اینجا مطالب گذشته را در رابطه با

( آشنایی با اصطلاحات حقوقی ایران) ارایه میشود.

4 – وقف :

مطابق قانون مدنی وقف عبارت است از اینکه عین مال ,

حبس و منافع ان مورد استفاده قرار گیرد.

فروش مال وقف ممنوع است مگر در سه مورد :

1- خراب شدن مال موقوفه

2- ترس از خراب شدن مال , به حدی که امکان بازسازی آن نباشد.

3- اختلاف میان موقوف علیه (کسانی که وقف برای آنها صورت گرفته)

به حدی شدید و جدی باشد که امکان قتل و خونریزی داده شود.

5 – حقوق ارتفاعی :

منظور از حقوق ارتفاعی ,آن دسته از حقوقی است که برای شخص

, در ملک دیگری وجود داشته باشد.

مثلاً در زمین یا خانه کسی , مجرای فاضلاب یا آب باران

داخل زمین یا خانه دیگری باشد.

6 – معاملات غرری:

معاملات غرری از دیدگاه فقهای اسلام باطل است.

در تطبیق قمار و گروبندی و امثال آن با معاملات غرری نیاز به توضیح نیست.

7 – معاملات فضولی :

8 – عقد تملیکی:

یعنی مورد معامله از مالکیت یک شخص خارج شده و به مالکیت طرف دیگر درآید.

عقد تملیکی ممکن است معوض باشد؛

مثل بیع و اجاره و یا غیر معوض باشد؛ مثل هبه.

9 – عقد عهدی:

عبارت است از عقدی که ایجاد تعهد و حق دینی برای یک طرف

در مقابل طرف دیگر یا طرفین برای یکدیگر با انتقال یا اسقاط تعهد می نماید؛

مانند آنکه کسی به بیع سلف یکصدتن گندم به دیگری بفروشد

تا پس از رسیدن محصول تحویل دهد.

و یا مقاطعه کاری به ایجاد یک ساختمان برای کسی تعهد نماید.

شماری از عقود عهدی در قانون مدنی پیش بینی شده است ,

مثل عاریه , ودیعه, ضمان.

این مطلب ادامه دارد …..

آشنایی با اصطلاحات حقوقی ایران 2

گروه املاک نفار

تیم تخصصی و حرفه ای گروه املاک نفار آماده است تا راه حلی مناسب

برای کلیه نیازهای ملکی شما ارائه دهد .

سهرای آقاجانی 09119151773

حامد کاردان     09184728817

عبد حسن نژاد 09115873001

بازگشت به بالا

دیدگاهتان را بنویسید