آشنایی با اصطلاحات حقوقی ایران 3

آشنایی با اصطلاحات حقوقی ایران 3 :

در اینجا ادامه مطالب را در رابطه با

( آشنایی با اصطلاحات حقوقی ایران) ارایه میشود.

10- شرط ( شرط ضمن عقد ) :

شرط برسه قسم است :

1 – شرط صفت : عبارت است از شرط مربوط به کیفیف یا کمیت مورد معامله .

2 – شرط نتیجهآن است که تحقق امری در خارج شرط شود.

3 – شرط فعل اثباتاً یا نفیاً :

آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

11 – فسخ :

گاهی در یک قرارداد لازم ( یعنی قراردادی که هیچ کدام از طرفین نمی توانند آن را برهم بزنند) حق فسخ پیش بینی می شود.

و بدین تربیت به یک طرف اجازه یا اختیار داده می شود که قراردادی را که برای طرفین لازم الاجرااست با شرایطی به هم بزند.

به این اختیار اصطلاحاً خیار فسخ گفته می شود.

12 – اقاله :

چنانچه طرفین بعد ار تنظیم مبایعه نامه با رضایت , قصد بر هم زدن معامله را داشته باشند , در اصطلاح اقاله یا تفاسخ گویند .

13 – خیارات :

خیارات جمع خیار است و در اصطلاح حقوقی به معنی اختیار برهم زدن عقد و قرارداد است.

انواع خیارات :

1 – خیار مجلس:

یعنی هر یک از متبابعین , بعد عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند , اختیار فسخ معامله را دارند.

2- خیار شرط :

اگر برای خیار شرط , مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.

3 – خیار تاخیر ثمن :

4 – خیار رویت و تخلف وصف :

هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد , اگر بعد از دیدن دارای اوصافی (که ذکر شده است) نباشد , مختار می شود که بیع را فسخ کند .

5 – خیار غبن :

منظور از خیار غبن این است که فروشنده مال موضوع قرارداد را به قیمتی بیشتر از نرخ روز یا نرخ معاملاتی بفروشد.

6 – خیار عیب :

اگر بعد از معامله مشخص شود که مبیع,معیوب بوده مشتری در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله مختار است.

7 – خیار تدلیس :

تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

.

.

.

این مطلب ادامه دارد …

آشنایی با اصطلاحات حقوقی ایران 3

 گروه املاک نفار

بازگشت به بالا

دیدگاهتان را بنویسید